Fagstoff

Overgang til fabrikkproduksjon

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 28.06.2017
Fabrikkarbeidere overvåker maskiner

Den industrielle revolusjonen begynte med overgangen fra håndverksproduksjon til fabrikkproduksjon. Denne overgangen førte igjen til nye samfunnsendringer, for eksempel bosatte mange seg der det var arbeid å få – i nærheten av fabrikkene. På bildet ser vi fabrikkarbeidere som overvåker maskiner.

Bilde av et dampskip som legger til kai i New York.Et annet viktig kjennetegn ved den industrielle revolusjonen er oppfinnelsen av de moderne transportmidlene, i første omgang dampskip og jernbane.

På vei bort fra naturalhusholdning

Ved industriell produksjon ble mange varer så billige at folk ofte fant det hensiktsmessig å kjøpe varene i stedet for å lage dem selv. Dette gjaldt for eksempel varer som garn og tøyer. Den industrielle revolusjonen førte dessuten til at det omkring fabrikkene bosatte seg arbeidere som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer. Bøndene gikk over til å selge jordbruksproduktene sine til arbeiderne og råstoff til fabrikkene, mens de kjøpte industrielt fremstilte varer som klær og landbruksredskaper. Omveltningen sprengte dermed den gamle naturalhusholdningen.1

Se videoen under. Hva blir de neste forandringene i samfunns-forholdene som følge av den industrielle revolusjonen?