Fagstoff

Den industrielle revolusjonen

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Gutter i arbeid på Georgia Cotton Mill

Den industrielle revolusjonen startet i England rundt 1750. Folketallet i landet økte raskt, og man begynte å ta i bruk nye spinne- og vevemaskiner for å dekke den økende etterspørselen etter billige klær. Her ser vi gutter i arbeid på Georgia Cotton Mill.

Bilde av et damplokomotiv fra 1934.Den første jernbanelinja i verden ble åpnet i England i 1825. Damplokomotivet på bildet er fra 1934.

Hele samfunnet ble forandret

Den industrielle revolusjonen kan karakteriseres som en hurtig industrialisering som førte til store forandringer i samfunnsforholdene. Med dampmaskinens inntog i industri og samferdsel økte blant annet produksjonen og distribusjonen av varer – og dermed omsetningen til bedriftene.

Se videoen nedenfor og lær mer om hva som kjennetegnet revolusjonen, og hvilke følger den fikk.