Fagstoff

Moderne markedsføring

Publisert: 19.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Engelskmenn bytter varer med indianere i 1628

Markedsføring, det vil si aktiviteter som skal føre til byttehandel, har antakelig alltid eksistert i en eller annen form. Illustrasjonen til venstre er fra 1628 og viser engelskmenn som bytter varer med indianere på de vestindiske øyene.

Bilde av en kvinne som plasserer Aftenposten i et avisstativ utenfor en kiosk 19. juni 1962.Aftenposten plasseres i et avisstativ utenfor en kiosk 19. juni 1962. Kioskens fasade preges også av reklameskilt og -plakater samt utstilte varer i vinduet.

Starten på en ny utvikling

Overalt hvor det er handel, finnes det en form for markedsføring. Likevel har ikke den formen for markedsføring vi kjenner i dag, med masseproduksjon, butikker, store mengder reklame og stadig mer kresne kunder, eksistert så veldig lenge. Vi kan si at den startet med den industrielle revolusjonen omtrent i 1750.

Norske tradisjonsbedrifter

Det er ikke mange av de norske bedriftene vi kjenner til i dag, som har historie så langt bakover i tid. Noen av våre sterkeste merkevarer hadde sin spede begynnelse så sent som i 1930 – da kom Diplom-Is. Freia er også en tradisjonell norsk bedrift vi tenker «alltid» har eksistert. Freiafabrikken ble aksjeselskap i 1898.

Lilleborg, som vi kjenner best som såpeprodusent, ble etablert i 1933. Bedriften slo igjennom med oljeprodukter produsert fra egen mølle ved Akerselva i Oslo. Under er en reklame for Solidox tannkrem mot tannsten fra Lilleborg fabriker i 1989.

Bilde av en eldre reklameannonse for Solidox tannkrem.