Fagstoff

Tjenestevei - hva gjør du?

Publisert: 10.03.2012, Oppdatert: 04.04.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mann og en kvinne i samtale. Illustrasjon.Hvordan skal jeg handle i denne saken?

Som arbeidstaker kan du komme i situasjoner der det ikke er så lett å vite hva du skal gjøre. Mange arbeidsplasser har tydelige prosedyrer som beskriver hva du skal gjøre i bestemte situasjoner, mens det i noen saker er opp til deg å gjøre gode valg.

Hva du skal gjøre når en situasjon oppstår, kan variere etter hvor du jobber, og hvilken rolle du har på arbeidsplassen.

Eksempel:

Eva har ikke vært på skolen på mange dager, og dere har ikke hørt fra henne. Her er det naturlig at du som barne- og ungdomsarbeider diskutere saken med læreren, og at det er læreren som tar kontakt med hjemmet om ikke annet er avtalt.

 

Dersom det samme skjer i SFO, og du har det daglige ansvaret der, så er det mest sannsynlig du som skal ringe hjem for å høre om Eva har det bra.

Det er viktig både for deg som arbeidstaker og for arbeidsgiveren at du kjenner godt til hva som er tjenestevei i ulike saker. Det er naturlig at du ber lederen din om å orientere deg om dette når du starter i en ny jobb.

Det kan oppstå saker der du blir i tvil om hva du skal gjøre. Ett godt råd i slike tilfeller er å spørre lederen din eller tillitsvalgte.

Som relasjoner finner du noen oppgaver hvor du kan trene deg på hva du skal gjøre i en del situasjoner. Det er ingen fasitsvar på disse oppgavene, men noen løsninger fungerer likevel bedre enn andre. Tenk over disse problemstillingene sammen med andre i klassen, eller sammen med kollegene dine på arbeidsplassen. Finn for eksempel ut hvordan ting gjøres på den arbeidsplassen du er knyttet til.

Noen tips:

 • Ta hensyn til barnas sikkerhet.
 • Vær ærlig overfor deg selv og dine kolleger.
 • Tenk gjennom konsekvensene før du handler.
 • Be om råd fra andre.
 • Unngå å lage allianser på arbeidsplassen.
 • Sett deg inn i arbeidsplassens rutiner.
 • Vær profesjonell i arbeidet.