Fagstoff

Åtte epoker i norsk mediehistorie

Publisert: 16.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie  

Huskelappen

Mediehistorie er en framstilling av samspillet mellom alle mediene i et samfunn på et bestemt tidspunkt.


 

Äldra VästgötalagenÄldra Västgötalagen

På 1300-tallet ble bøker skrevet for hånd. I klostrene fantes det skrivestuer der munkene  satt med fjærpenner og kopierte bøker som skulle distribueres i flere eksemplarer.


Portrett av Johan Gutenberg. Tegning.Trykkekunstens far, Johan Gutenberg, ca.1450. 

Johan Gutenberg utviklet en metode for masseproduksjon av bøker. Bibelen var den første  boken som ble trykt.

 

 

Overgangen til et nytt medium er ikke like lett for alle!

Fra skriftrull til bok

 

 

Portrettbilde Henrik Bastiansen  I dette kapittelet vil mediehistoriker Henrik Bastiansen lede oss gjennom åtte viktige epoker i norsk mediehistorie. Bastiansen er forsker ved Høgskulen i Volda og forfatter av boka Norsk mediehistorie.

Historien gjentar seg

Hver gang det lanseres et nytt medium, tror folk at det er unikt, men det er ikke alltid slik, forteller Bastiansen til NDLA. Ting vender tilbake, og ting ligner på noe vi har sett tidligere. Kjenner du mediehistorien, har du derfor et bedre grunnlag for å si noe om hvordan nye medier kommer til fungere.

Medium betyr "det som befinner seg i midten". Mediespesifikke formidlingskanaler som aviser, fjernsyn og radio befinner seg mellom kildene og publikum. Men begrepet medium viser også til  måten vi kommuniserer på. Mediehistorie er derfor mer enn historien til enkeltmediene.  

Mediehistorie er en framstilling av samspillet mellom alle mediene i et samfunn på et bestemt tidspunkt.

 

Åtte epoker i norsk mediehistorie

Norsk mediehistorie kan deles inn i åtte epoker. På de neste sidene i dette underkapittelet kan du lære mer om hver enkelt periode.

 1. Trykkekunsten og framveksten av den lesende offentligheten, 1660–1814
 2. Den politiske offentligheten åpnes, 1814–1850
 3. Den store tekniske revolusjonen, 1850–1920
 4. Mediene i massesamfunnets tidsalder, 1920–1950
 5. Etterkrigstidens medier og dreiningen mot det visuelle, 1950–1960
 6. Det norske system i senit, 1960–1980
 7. Det store hamskiftet, 1980–2000
 8. Over til personlige medier, 2000–2011