Oppgave

Oppgaver enøk

Publisert: 21.07.2011
  1. Hva står enøk for?
  2. Nevn enøk-tiltak som er gratis, som koster litt penger, og som krever større investeringer.
  3. Hvilken energikilde er den med størst potensial?
  4. Hvordan mener man at vi skal utnytte solenergien i framtiden?
  5. Forklar prinsippet for en varmepumpe.
  6. Hva menes egentlig med ”byggautomatisering”?
  7. Hvorfor trenger vi organisasjoner som Bellona?
  8. Hvordan kan hydrogen framstilles?