Oppgave: Arbeidsoppdrag

Det helhetlige reiselivsproduktet

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Brefører Galdhøpiggen

Innenfor reiselivet er det vanskelig å finne eksempler på at en bedrift leverer en total reiseopplevelse alene. Når vi bruker begrepet det helhetlige reiselivsproduktet, viser det nettopp til samspillet mellom ulike leverandører og ulike tjenester.     

Du skal lære mer om reiselivsmarkedsføring under temaet Reiseliv. La oss likevel se på hvordan land, byer og mindre steder markedsfører samarbeidet mellom flere aktører. 

  1. Gå inn på Norges offisielle reiselivsportal VisitNorway.
  2. Hvilke serviceelementer er det som utgjør det helhetlige reiselivsproduktet?
  3. Vis hvordan de ulike serviceelementene er ivaretatt i menyinndelingen hos VisitNorway.
  4. Finn en lokal eller regional reiselivsportal på ditt eget hjemsted. Vis hvordan portalen er bygd opp, og i hvilken grad den tar hensyn til det helhetlige reiselivsproduktet.  
Relatert innhold

Praktisk stoff for

Generelt