Fagstoff

Miljø og enøk

Publisert: 20.07.2011, Oppdatert: 07.08.2017
miljø og enøk

Ved å redusere energiforbruket sparer vi naturen for utbygging av vassdrag, vi skåner naturen for flere inngrep, og vi sparer også penger.

Enøk og miljø i Norge

bilde av et vannkraftverk  

bilde av vindmøller  

I Norge har vi vannkraft. Vannkraft er i høyeste grad en fornybar energiressurs, og norsk energiforsyning er helt spesiell. Så godt som all el-produksjon (99 prosent) stammer fra vannkraft og utgjør cirka 50 prosent av det totale energiforbruket vårt. Utbygging av vannkraft har imidlertid også miljømessige konsekvenser i form av naturinngrep.


I og med at forbruket øker for hvert år, er det her vi må gjøre en innsats. Vi må, som tidligere nevnt, ta i bruk enøk-tiltak.

Filmer fra Kraftskolen om forskjellige enøk-tiltak:

 

I den senere tid er nordmenn blitt flinke til å ”spare på strømmen”, og nye undersøkelser viser at det elektriske energiforbruket i boliger faktisk ikke øker. Det er industrien og næringslivet som står for økningen her i Norge.

I den forbindelse bør vi ta i bruk mer alternative energikilder. På Vestlandet er det mye vind. Vi bør derfor bruke flere vindturbiner. Med vinden skapes det bølger. Mer forskning og igangsetting av bølgekraftverk er et annet alternativ.

Vi har også mange fjorder og fjell. I overgangen mellom ferskvann og saltvann har vi et stort energipotensial, dette må vi ta i bruk.
Bygningsmessig har vi også en vei å gå. Det utarbeides hele tiden strengere krav til isolasjon og tetthet i bygninger. Både den norske regjeringen og EU stiller strengere og strengere krav.
Hvis vi får husene tette nok, vil varme fra lyspærer, kjøleskap og mennesker være nok til å holde på varmen.

Enøk og miljø globalt

Energiforbruket i verden øker med cirka 5 prosent i året. Med økt energiforbruk vokser også forurensningen. Dette har store konsekvenser.
Det globale miljøet har stor innvirkning på helsen vår, og det er de fattige landene som lider mest under dette.
Investering i energitiltak i land i den tredje verden er en lur ting å gjøre. For det første er hver investerte krone mye mer verdt i fattige land. Samtidig har disse landene ofte store ressurser en kan benytte seg av. I og med at sola er den aller største energikilden, ville det være smart av oss å utnytte denne i mye større grad i land som har mye sol (som ofte er fattige land).

Heller ikke kjernekraft er en løsning å satse på. Koblingen mellom kjernekraft og risikoen for spredning av atomvåpen bekymrer mange. Det samme gjelder sikkerheten og avfallshåndteringen.

På bakgrunn av disse utfordringene må vi bruke mer av de fornybare energiressursene som solenergi, bioenergi, vindkraft, bølgeenergi og så videre.

 Sahara Forest Prodject.
Fotograf: Magnar Kirknes
Bellona er med på et av mange prosjekter som har som mål å utnytte de enorme energiressursene verden har. Her fra Sahara: bellona.no/nyheter

Rundt om i verden satses det hvert år store beløp på å utvikle disse energikildene. Teknologien utvikles stadig, og prisene blir gradvis mer konkurransedyktige, også sammenlignet med de konvensjonelle energikildene.