Oppgave: Arbeidsoppdrag

The Transporter

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
The Transporter - Jason Statham

I filmen The Transporter spiller Jason Statham eks-marinejegeren Frank Martin. Martin tar ulike strøjobber, og uansett oppdrag er han svært opptatt av kvalitetssikring.

Se klippet fra The Transporter her: The Transporter bank scene. Her er Frank Martin innleid som sjåfør i forbindelse med et ran.

  1. I Frank Martins verden er det å være sjåfør for et ran et serviceoppdrag – og han har sin egen måte å kvalitetssikre oppdraget på. Hvordan gjør han det?
  2. Kunden forsøker å reforhandle oppdraget i en kritisk fase. Hvordan håndterer Frank Martin kundens innvendinger?
  3. I virkelighetens verden er det å følge gjeldende regelverk en viktig del av kvalitetssikringen. For Frank Martin er ikke dette så viktig. Sett opp en liste med punkter som viser aktuelle bestemmelser som Martin måtte tatt hensyn til om han hadde vært fagarbeider i transportbransjen.
Relatert innhold

Generelt