Fagstoff

På jobb i Fædrelandsvennen

Publisert: 23.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Birgitte Klækken

Reporter på jobb

Vi fulgte reporter Birgitte Klækken på jobb i avisa Fædrelandsvennen en vinterkald fredag i februar.

fædrelandsvennen  

Morgenmøte i redaksjonen Morgenmøte i redaksjonen 

Birgitte intervjuer to gutter på MarkensBirgitte intervjuer to gutter på Markens 

God notatteknikk er viktigGod notatteknikk er viktig 

Reporteren må ofte være fotograf ogsåReporteren må ofte være fotograf også 

Tilbake på kontoret Tilbake på kontoret  

LayoytarbeidBilde og tekst kobles sammen og avisa går i trykken. 

 

Reporter på jobb

Birgitte Klækken er journalist i regionavisa Fædrelandsvennen. Filmen viser en ganske typisk arbeidsdag som begynner med en idé og ender med et ferdig produkt som publiseres i mediehuset.

Birgittes dag starter med en idé og et morgenmøte og fortsetter med en intervjurunde før hun skriver og publiserer saken.

Morgenmøte

På morgenmøtet i redaksjonen blir det bestemt hvilke saker det skal jobbes med. Denne dagen er det fredag og snart morsdag, og Birgittes tema blir menneskers forhold til morsdagen. Hun kommer til at hun vil finne svar på spørsmålene:

  1. Hva betyr morsdagen for deg?
  2. Hvorfor bør mor hedres med en egen dag?

Ut i felten

Birgitte bestemmer seg for å ta turen ned til Kristiansand sentrum og snakke med tilfeldige mennesker som hun møter på gata. Hun velger å stille samme spørsmål til en rekke ulike personer. Det kalles en enkét.

En reporter bør ha gode evner til å komme i snakk med folk og til å få dem til å fortelle sin historie. Kanskje dukker det opp informasjon som gjør at saken får en litt annen dreining enn det reporteren i utgangspunktet hadde tenkt.

Viktige arbeidsredskaper er presseblokk og fotoapparat. Navn og sitater noteres nøyaktig. Ingen ønsker å bli feilsitert i avisa. Bilder av personer er alltid godt stoff. Da er det enklere for leserne å identifisere seg med det saken handler om.

Tilbake på kontoret

Når intervjurunden er ferdig, drar Birgitte tilbake på kontoret. Nå må hun skrive ut saken. 

Hun velger å lage en tekst som setter morsdagen inn i en historisk sammenheng. Så renskriver hun intervjuene med personene hun møtte på gata, og laster de portrettbildene hun vil bruke, ned på harddisken. Nå er det om å gjøre å holde tunga rett i munnen, så bilder og sitater blir knyttet til riktig person.

Når dette arbeidet er gjort, sender Birgitte saken over til desken for redigering og ferdigstilling.

Morgendagens avis er i postkassa

Slik ble Birgittes reportasje om morsdagen:

avisoppslag  

Relatert innhold

Faglig

Yrkesrelevant stoff for