Oppgave: Arbeidsoppdrag

Klasseturen

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hotellstemning

I denne oppgaven skal du og klassen på studietur. Du skal sette opp en oversikt over de hoved- og tilleggsleveransene dere forventer å få levert fra ulike leverandører innen transport og overnatting.

I en serviceproduksjon vil det være både hovedleveranse og tilleggsleveranser. Et eksempel på dette kan være en hotellovernatting: Hovedleveransen er en seng der du kan slappe av og sove. Men de fleste av oss forventer noe mer av en hotellovernatting – vi har altså forventninger om tilleggsleveranser.

Klassen planlegger en studietur. Dere vil reise med buss og bo på hotell. 

  1. Hvilke hovedleveranser vil være de viktigste på turen? Sett opp en oversikt. 
  2. Hvilke tilleggsleveranser vil være de viktigste på turen? Sett opp en oversikt. 
Relatert innhold

Generelt