Fagstoff

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer

Publisert: 19.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sykehuskorridor. Foto.  

I løpet av utdanningen og læretida kan det være lurt at du prøver deg på ulike yrkesarenaer. Da finner du kanskje ut hvor det er mest interessant for deg å jobbe.

Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere ulike yrkesarenaer.

Helsefagarbeideren kan arbeide i statlige foretak som somatiske eller psykiatriske sykehus. Flest helsefagarbeidere arbeider i helse- og omsorgstjenester i kommunene, altså sykehjem, hjemmebasert omsorg og i bofellesskap. I lenkesamlingen finner du relasjoner som nærmere beskriver de ulike yrkesarenaene for helsefagarbeidere.

Helse- og omsorgstjenestene i Norge er organisert etter denne modellen:

Bilde av en modell som viser hvordan helse- og omsorgstjenester er organisert i norgeHelse- og omsorgstjenester 

 I lenkesamlingen finner du sider som beskriver de ulike stedene en helsefagarbeider kan jobbe.