Fagstoff

Kommunikasjon og nedsatt funksjonsevne

Publisert: 28.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fysisk aktivitet

Det er ikke mulig å gi en fullstendig beskrivelse av hvordan vi kan kommunisere med mennesker som har funksjonshemninger, på én enkelt side som dette.

Noen mennesker med nedsatt funksjonsevne har spesielle problemer med å kommunisere, mens andre ikke har det. På denne sida finner du noen filmer, tekster, lenker og liknende som tar for seg ulike sider ved kommunikasjon.

Dersom du skal jobbe med eller sammen med mennesker som har spesielle problemer knyttet til kommunikasjon, så må du skaffe deg informasjon om de problemene vedkommende har, slik at dere kan kommunisere så godt som mulig.

Noen av filmene på denne sida handler om eldre, men de inneholder mye som er viktig for kommunikasjonen med mennesker i andre aldersgrupper.

Kommunikasjon med mennesker som har demens og utagerende atferd 

Kommunikasjon i kassa  

 

 

 

Tegn til tale  
Tilrettelegging i klasserommet for elev med hørselshemning 

Utfordringer til deg

                

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt