Fagstoff

Bofellesskap

Publisert: 28.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017

På denne sida finner du filmer og oppgaver om det å arbeide i bofellesskap eller hjemme hos den som har behov for hjelp.

 Helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg  

  

 Intervju med vernepleier – tema seksualitet  

 Veiledning av ungdom 1  

 Veiledning av ungdom 2  

 

 

Utfordringer til deg

     

Oppgaver

Generelt