Fagstoff

Lykke

Publisert: 22.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette. Lykkebegrepet er brukt innenfor filosofi, religion og psykologi, men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer. Ordet lykke kan også bety flaks, medgang eller heldig skjebne. (Kilde: Wikipedia)

Hva er lykke?  

Utfordringer til deg