Fagstoff

Å bestemme over eget liv

Publisert: 28.03.2011, Oppdatert: 27.04.2017
Fysisk aktivitet

På denne siden finner du en samlig av filmer og tekster om det å kunne bestemme over eget liv.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. (Lars Sandlie/ Høgskolen i Lillehammer, Wench Heir)

  

 

  Brukermedvirkning og verdighet  

 Brukerstyrt personlig assistanse  

 

Utfordringer til deg

Se filmene på denne siden og les fagstoffet du finner under relasjoner før du gjør oppgavene under.