Fagstoff

Kunnskap om funksjonshemninger

Publisert: 28.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Fysisk aktivitet

Som barne- og ungdomsarbeider vil du møte barn med funksjonshemninger som du har liten eller ingen kunnskap om. Da må du bruke ulike kanaler for å lære mer om disse funksjonshemningene.

FFO logo. Illustrasjon.FFO-logo 

 Gode kilder til informasjon om en funksjonshemning:

  • Barnet selv har ofte mye kunnskap om sykdommen. Lytt til det barnet forteller, og se det i lys av barnets alder og utvikling.
  • Foreldre eller foresatte har vanligvis mye kunnskap.
  • Det er naturlig at du vender deg til lege, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), logoped og andre innenfor helsevesenet for å få mer kunnskap om funksjonshemningen.
  • Du finner lenker til mange interesseorganisasjoner i lenkesamlingen. De har som oftest gode og oppdaterte nettsider.
  • Sjekk også ut Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger i lenkesamlingen.
Oppgaver
Relatert innhold