Fagstoff

Nedsatt funksjonsevne

Publisert: 28.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Fysisk aktivitet

Her finner du en samling av fagstoff, filmer, lenker og oppgaver om temaet nedsatt funksjonsevne. Mye av det du finner her, er også knyttet til andre tema i læringsressursen, men da som enkeltoppslag.

Barn leker i sanden. Foto.Hvem har nedsatt funksjonsnivå?   

 

Person med bind for øynene. Foto.Muligheter eller begrensninger 

Som elev på Vg1 helse og oppveksfag leste du blant annet dette:

Vg1 meny - Ulike forutsetninger

Se om du har behov for å repetere noe av dette før du går videre.

De aller fleste mennesker opplever å ha nedsatt funksjonsevne i kortere eller lengre deler av livet sitt. Det varierer hvor nedsatt funksjonsevnen er, og om det er varig eller forbigående.

Noen mennesker har så store funksjonsnedsettelser at trenger hjelp fra andre for å mestre hverdagen.

 

Universell utforming  

Du finner et eget kapittel om universell utforming under    «oppvekstmiljø».

Tenk over

 1. I læreplanen din er ikke begrepet funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne nevnt i noe kompetansemål.
  – Hva kan grunnen til dette være?
  – Hvorfor skal du da lære noe om dette emnet?
 2. Lag et tankekart over det du kan om nedsatt funksjonsevne. – Sammenlign tankekartet ditt med fagstoffet på Vg1.
  – Undersøk om du trenger å repetere noe av fagstoffet fra Vg1 før du går i gang med fagstoffet på Vg2.
  – Ta fram tankekartet på slutten av skoleåret og se om du har lært noe.
 3. Bruk bildene og videoen på sida som inspirasjon til en tekst om nedsatt funksjonsevne
 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Generelt