Fagstoff

Serviceforberedelse

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Flydalsjuvet i Geiranger

Produksjon av servicer eller tjenester krever planlegging på flere områder. Her får du noen generelle tips til hvordan serviceproduksjon kan planlegges.

 

Tenk deg følgende to situasjoner: En gruppe turister skal delta på en ukes busstur i Europa. En kunde oppsøker resepsjonen på et hotell og spør etter en bestemt person som bor der. Det sier seg selv at planlegging, produksjonstid og kostnader knyttet til servicen er veldig forskjellige i de to tilfellene.

Forberede en serviceproduksjon

Det finnes en likevel del felles momenter man alltid bør vurdere når man skal forberede en serviceproduksjon, uansett hvor stor eller liten den er.

 • Sett deg inn i behov, motiver og forutsetninger hos kundegruppa. Det danner grunnlaget for hvordan tjenesten skal gjennomføres til beste for kunden. Husk å justere og tilpasse tjenesten til hver enkelt kunde underveis i serviceproduksjonen.
 • Allier deg med aktuelle samarbeidspartnere. I enkelte fag er det nødvendig å samarbeide med andre fordi en person eller bedrift ikke kan produsere helhetlige tjenester alene. I reiselivsbransjen samarbeider bedrifter innen transport, overnatting, bespisning og aktiviteter.
 • Gjør avtaler med kunden. I mange tilfeller er kunden aktivt med i produksjonsprosessen. Vekteren og butikkeieren har for eksempel hver sine oppgaver i det «å hindre tyveri i butikken».
 • Analyser rammebetingelsene, altså de vilkårene eller forholdene som produksjonen skal skje innenfor. Viktige momenter er: Hvem er kundene vi skal ta oss av, hva slags tekniske hjelpemidler skal vi bruke, hva er det geografiske området som servicen skal produseres i?
 • Sett opp alternative planer som du kan bruke i tilfelle den opprinnelige planen skulle slå feil.
 • Vær forberedt på at alt kan skje. Kunder kan reagere helt annerledes enn du har tenkt. Også værforhold, som plutselig kan forandre seg, er viktige i reiselivs- og transportfaget. Vær derfor forberedt på å takle uforutsette hendelser.
 • Tren på rutiner for hvordan du skal handle i forskjellige situasjoner og med forskjellige personer.
Oppgaver

Generelt