Fagstoff

Service er et produkt

Publisert: 02.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Flyvertinne serverer i kabinen. Foto.

Motivasjonen for å drive en bedrift kan være forskjellig, men felles for alle er et ønske om å drive med lønnsomhet. Det betyr at noen må være villige til å betale for det vi tilbyr.

Service er en tjeneste

Du som arbeider i servicenæringen, kan ikke se på arbeidet ditt som «gratis». Du er en profesjonell medarbeider som produserer service mot betaling. Det er derfor mer hensiktsmessig å bruke begrepet tjenester. Wikipedia gjengir følgende definisjon på tjeneste:

«I økonomiske og markedsmessige betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen som tilsvarer en vare.»

Service er et produkt

Med bakgrunn i dette kan vi forklare service gjennom begrepet produkt, og produktet er den løsningen som bedriften tilbyr for å tilfredsstille forbrukernes behov. En vanlig definisjon på begrepet produkt er «alt som tilbys et marked, og som dekker behov og tillegges en verdi, slik at det skjer et bytte mellom den som tilbyr, og den som etterspør».

Definisjonen er svært generell og kan brukes om både varer og tjenester. En vare er en konkret ting, mens en tjeneste eller en service er en handling eller en opplevelse.

Erkjennelsen av at service er et produkt, bidrar til å øke servicemedarbeidernes profesjonalitet når de utøver yrket sitt.

Et produkt må altså oppfylle følgende vilkår:

  • Produktet må bli tilbudt i et marked.
  • Produktet må dekke ett eller flere behov i markedet (hos forbrukerne).
  • Markedet (forbrukerne) må tillegge produktet en verdi. Det vil si at kundene er villige til å betale for det som er tilbudt. Den vanligste betalingen er penger.

 Oppgaver

Generelt