Fagstoff

Universell utforming

Publisert: 08.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 

  • Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av flest mulig.

 

Universell utforming av heis. Foto.Universell utforming av heis  

 

Universell utforming av sti. Foto.Tilrettelagte stier for alle  

Universell utforming.Baderampe for rullestol. Foto.  

Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet (integrert).

Universell utforming har blitt et viktig område i samfunnet, både i regelverk og i andre dokumenter. Universell utforming defineres som:

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.
Kilde: regjeringen.no

 

Universell utforming representerer en forholdsvis ny måte å tenke på. Når det skal bygges nye offentlige bygg, legges det vekt på at de skal utformes slik at de blir tilgjengelig for alle uten spesialløsninger for enkeltgrupper. Eksempel på dette kan være:

  • at alle dører og innganger er tilgjengelige med rullestol
  • at det finnes heiser, som gjør alle rom tilgjengelige for bevegelseshemmede
  • at det er skilting for orienteringshemmede
  • at det er merking som gjør det mulig og trygt for synshemmede å ta seg fram

Miljødepartementet sier at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpassinger eller hjelpemidler.

Utfordring til deg

  1. Hva er universell utforming?
  2. Finn ut om din skole har en universell utforming.
  3. Fordypning:  Les om universell utforming på regjeringen.no
 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold