Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med helse

Publisert: 16.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Epler på rad

Helse er et stort og spennende område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det. Vi får stadig ny kunnskap om hvordan vi kan ta vare på egen og andres helse. Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert.

Du vil finne mengder med fagstoff dersom du søker på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst.

Her er noen nyttige adresser:

 • Helsedirektoratet har informasjon om tema som tannhelse, fysisk aktivitet, tobakk, rusmidler, seksualitet med mer.
 • Folkehelseinstituttet tar for seg en rekke aktuelle tema, blant annet vaksinasjon, diabetes og overvekt. De har også egne temasider om barn og helse og om unges helse.
 • Norges Diabetesforbund har informasjon om diabetes, barn med diabetes og hva skolen bør vite om diabetes. Du finner også egne barnesider om diabetes.
 • Norges astma og allergiforbund har informasjon om blant annet astma, allergi, eksem og kols.
 • Statistisk sentralbyrå gir deg muligheter til å søke og få opp opplysninger om barn og unges helse, blant annet barnedødelighet og antall skadde barn i trafikken.
 • Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Stoffet har varierende vanskelighetsgrad.
 • Regjeringen har fordypningsstoff om helse.
 • Norges idrettsforbund har informasjon om barneidrett.
 • Lommelegen.no har fagstoff om barn og unges helse, vaksiner, barnesykdommer og mye mer.
 • Psykisk helse i skolen har programmer om psykisk helse til bruk på alle trinn i skolen.
 • ung.no har fagtekster skrevet for ungdommer, historier, quizer og mye mer knyttet til både fysisk og psykisk helse.
 • Barneombudet har egne sider om barn og helse, om funksjonsnedsettelser hos barn og unge og om psykisk helse.

Gjør deg kjent på nettstedene over, og noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold