Fagstoff

Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bildet viser ei eldre dame som prøver motorsport gjennom Livsglede for eldre     

 «Frivilligheten er veldig viktig i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner gir folk mulighet til å delta i meningsfylt virksomhet og engasjere seg i det de brenner for. Samtidig vet vi at den frivillige innsatsen i Norge betyr veldig mye for viktige samfunnsmål. Derfor er det viktig at vi støtter opp om det arbeidet alle ildsjelene i frivilligheten gjør.»

    – Trond Giske: «Frivillighet for alle» – St.meld. nr. 39 (2006–2007)

I Norge er det mange som har deltatt i en eller annen form for frivillig arbeid gjennom frivillige organisasjoner eller interesseorganisasjoner. Andre kjenner disse organisasjonene fordi de har mottatt ulike former for hjelp, støtte eller aktivitet fra dem.

Det er et stort mangfold av organisasjoner, og mange av dem har aktivitet i store deler av landet, mens andre har kun en lokal forankring for sin virksomhet.

På mange steder der helsefagarbeidere har sitt arbeid, vil ulike organisasjoner tilby ulike tjenester eller aktiviteter for pasienter eller brukere. Det er derfor en fordel å ha noe kjennskap til hva disse organisasjonene står for. Enkelte organisasjoner driver også institusjoner, dagsentre eller bofellesskap for ulike bruker- eller pasientgrupper.

Utfordringer til deg

 1. Er du selv medlem av en organisasjon? Hva er formålet med organisasjonen? Hva er årsaken til at du er medlem?
 2. Kjenner du til en organisasjon som gjør noe for andre enn medlemmene sine?
 3. Hvorfor tror du frivillig arbeid er viktig i det norske samfunnet? Diskuter dette i klassen.
 4. Hvorfor kan det være nyttig for deg som helsefagarbeider å kjenne til hva ulike organisasjoner står for? Diskuter i klassen.
 5. Hva tror du er årsaken til at mange engasjerer seg i frivillig arbeid?
 6. Hva er forskjellen på en frivillig organisasjon og en interesseorganisasjon?
 7. Hva er en ildsjel?
 8. Finn en frivillig organisasjon eller interesseorganisasjon du tror du kan møte på i jobben som helsefagarbeider. Sett deg inn i hva som er formålet med organisasjonen, og hvilken aktivitet organisasjonen driver i ditt nærmiljø. Presenter organisasjonen for klassen.
 9. Inviter representanter for en frivillig organisasjon og en interesseorganisasjon til klassen for å presentere det de driver med i nærmiljøet.
 10. Kjenner du til organisasjonen «Livsglede for eldre»? Se filmen og finn ut hvilken aktivitet organisasjonen driver i nærheten av der du bor. Livsglede for eldre 
 11. Se filmen Frivillighet Hvilken betydning har det arbeidet disse sanitetskvinnene driver, for dem som mottar tilbudet, for de saniteskvinnene som gjør en innsats, og for samfunnet? Samtal om dette i klassen.
 

Relatert innhold