Fagstoff

Interesseorganisasjoner

Publisert: 08.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

 

Om en person beskriver seg selv som funksjonshemmet eller ikke, vil også variere mye slik at det er vanskelig å få sikre tall.

 

 

NAV logo. Foto.  
NAV kan hjelpe til i mange situasjoner

FFO-logo.FotoFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon  

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mange som har nedsatt funksjonsevne i Norge, da det ikke føres noen samlet statistikk over antall mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

 

En undersøkelse gjort blant revmatikere viste at en tredel av disse ikke regner seg selv som funksjonshemmet.  Kanskje hadde dette tallet blitt ett annet dersom man hadde spurt om de hadde nedsatt funksjonsevne.

Interesseorganisasjoner vil ha oversikt over antall medlemmer, men det er slett ikke alle som ønsker å være medlem i slike organisasjoner, og dermed kan ikke medlemstallene brukes til å si noe om antall mennesker med nedsatt funksjonsnivå.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan grunnen være til at noen ønsker å være med i en medlemsorganisasjon mens andre ikke ønsker det?
  2. Søk opp på nettet ulike interesseorganisasjoner for mennesker med funksjonshemning. Gjør deg kjent med sidene.
 

Relatert innhold