Oppgave

Tips til god helse

Publisert: 17.11.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Her ser du bilder som kan knyttes til barn og unges helse. Kan du finne flere bilder som viser noe som er bra for helsa vår?

Utfordringer til deg

  1. Lag din egen kollasj med tekst og bilder knyttet til barns helse.