Fagstoff

Delingskultur og opphavsrett

Publisert: 23.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

MIK-logo medieetikk  

Huskelappen

Delingskultur er vanlig på Internett. Det betyr at folk deler innhold uten å ta betalt for det.

 

 

 

 


 

Mediestemmer

Mediestemmer: Anders FagerjordAnders Fagerjord 

Anders Fagerjord er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

 

Les mer

Copyright symbols  

Innhold merket med dette symbolet er underlagt vanlig copyright.

 

Det handler om å dele: Creative Commons 

I denne videoen forteller Øyvind Solstad om delingskultur og remixing på YouTube. Solstad er kommunikasjonsrådgiver i Carat.

Delingskultur i vekst

Helt siden de første datanettverkene oppsto på 1960-tallet, har det eksistert en delingskultur på Internett. Ideen med Internett var nettopp å dele informasjon mellom forskere, forteller førsteamanuensis Anders Fagerjord til NDLA.

Etter hvert som Internett også er blitt tilgjengelig for Hvermansen, har denne gavekulturen holdt seg. Folk deler informasjon og gode ideer uten å ta betalt for det. Derfor har vi nettsteder som Wikipedia og «open source»-programvare, det vil si programmer som hvem som helst kan benytte seg av og redigere innholdet i..

Fagerjord sier at denne dugnadstankegangen kan forveksles med å kopiere og dele rettighetsbelagt programvare, film og musikk. Det er imidlertid forskjell på å dele noe som er ment skal deles, og å kopiere noe som er underlagt copyright.

Kopiering av åndsverk

Kopiering av åndsverk er i seg selv ikke noe nytt. De fleste som hadde kassettspiller i 1980-årene, tok opp radioprogrammer og kopierte kassetter for så å dele med venner. Omfanget ble likevel ikke stort.

Med dagens teknologi er det derimot blitt svært enkelt å kopiere og mangfoldiggjøre digitalt innhold. Det er en stor utfordring for kommersielle aktører på Internett at det ikke bare er praktisk mulig, men faktisk ganske lett å kopiere tekster, programvare, filmer og musikk.