Fagstoff

Digital mobbing

Publisert: 23.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

MIK-logo medieetikk

Huskelappen

Digital mobbing kjennetegnes av at den som mobber er anonym. Negativ omtale spres raskt på Internett og er vanskelig å slette.
 

 

Mediestemmer

Mediestemmer: Anders Fagerjord  

Utgangspunktet for denne artikkelen er et intervju med førsteamanuensis Anders Fagerjord ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

 

Fagerjord forsker på nye uttrykksformer på nett og mobil.

 

 

– Internett er et fryktelig skummelt mobbeverktøy, sier Anders Fagerjord. Flere bloggere legger ned bloggen sin fordi de ikke orker personhetsen de blir utsatt for.

Bloggere er altså offer for digital mobbing, men mobbing er et problem også på flere digitale arenaer. Du kan finne slemme og usaklige kommentarer i nettaviser og diskusjonsfora. Folk mobber på e-post, MMS og SMS.

Lettere å mobbe anonymt

Mange mener at en av grunnene til at digital mobbing er så utbredt, er at det er liten fare for å bli stilt til ansvar for det så lenge du er anonym. Det kan også være at man ikke helt forstår virkningen av ordene sine. I den digitale verden er kommentarene vanligvis ikke fulgt av ansiktsuttrykk, kroppsspråk og tonefall. Når det er så mye kontekst som mangler, dikter vi opp mye rundt det som står skrevet. Da kan en negativ kommentar virke sterkere enn den er ment.

Fagerjord har selv erfart dette i e-postdiskusjoner, der han synes at de som sender e-post, virker mer aggressive enn de som er til stede i rommet. Psykologer sier at ting kan oppleves mer ondskapsfulle enn de er ment, men at digital kommunikasjon også kan oppleves unyansert den motsatte veien. Det er lett å bli forført og forelsket, fordi man gjerne dikter opp følelser som ikke kommer fram i den skrevne teksten.

Internett som mobbeverktøy

Ressurser

Datatilsynets rådgivning for deg som føler deg krenket på nett.

Slett meg 

 

Slå tilbake mot de som mobber andre på Internett. Husk:

Jente sitter på rom. Foto.   

Du bestemmer 

 

 

Forskeren Danah Boyd mener at det er tre forhold som gjør Internett til et fryktelig skummelt mobbeverktøy. For det første er publikum usynlig. Bloggere vet ikke hvem som leser bloggen deres. Har du 300 venner på Facebook, greier du ikke å huske alle. Hvis du publiserer noe som er ment for de 10–12 personene du kommuniserer mest med, kan likevel alle de 300 vennene dine lese det.

For det andre kan alt kopieres med et tastetrykk og sendes videre. På denne måten kan informasjon bli spredd lynraskt og være umulig å fjerne. Du må nesten regne med at det du publiserer på Internett, aldri blir borte.

For det tredje sier Boyd at ettersom alt kan søkes opp på Internett, kan alle finne hemmeligheten din dersom den først ligger der. Til sammen blir disse tre faktorene skumle. Det du hadde ment at noen få skulle få se, kan plutselig hele verden ta del i. Mange har smertelige erfaringer med dette hver dag.

Tviler på at en bloggplakat er løsningen

Alle som publiserer eller sprer noe på Internett, har et ansvar. Det som føles riktig for en selv, trenger ikke nødvendigvis være greit for andre. Det er blitt foreslått å opprette et eget etisk regelverk for bloggere, slik journalister og redaktører har gjennom Vær varsom-plakaten. På den måten kan man få et regelverk også for privatpersoner.

For Fagerjord er tanken om en slik bloggplakat veldig fremmed. Han mener at de som ønsker slike regler, ser på blogg som et veldefinert medium med klare rammer. Men slik er det ikke. Blogg er en teknologi som kan brukes til hva man vil. Noen bruker bloggen til å lage noe som ligner på aviser, mens andre bruker den som en dagbok.

Å lage et regelverk som er relevant for alle de ulike måtene å bruke bloggteknologien på, er derfor umulig. Skulle en bloggplakat fungere, måtte et antall personer bli enige om at de er ansvarlige bloggere som forholder seg til normer de har utarbeidet sammen. Men å lage noe som gjelder for alt det som kalles blogg, lar seg ikke gjøre.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt