Fagstoff

Dyr, barn og helse

Publisert: 25.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Epler på rad

Når du arbeider med barn og unge, trenger du kunnskaper om hvordan noen dyr og innsekter kan påvirke helsa vår. Kontakt med dyr og insekter kan påvirke barn på flere måter, og det er store forskjeller på hvordan barn reagerer. Noen merker knapt et bistikk, mens andre får alvorlige reaksjoner og må til lege.

Flått på hud. Foto.Flått 

Her tar vi for oss ulike plager barn kan få i kontakt med dyr og insekter, men det er også viktig å merke seg at forskning viser at kontakt med dyr har en positiv effekt – spesielt på den psykiske helsa – til barn. De aller fleste barn har en rekke positive opplevelser knyttet til omgang med dyr.

Mark (barnemark) / spolmark

Barnet kan komme tilbake til barnehagen etter at behandling er satt i gang. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barna i en barnehage om det er påvist et enkelttilfelle hos ett barnehagebarn.

Ringorm

Barnet kan komme tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er satt i gang.

Skabb

Barnet kan komme tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er satt i gang.

 

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

 

Dyr kan også forårsake skader hos barn.

  • Fallskader. Fall fra hest er det vanligste og kan være alvorlig. Er du usikker på om skaden er alvorlig, bør du ringe 113.
  • Bitt. Når barn leker med dyr, er det alltid en fare for at barnet blir bitt. Det vanligste er at barn blir bitt av hund eller katt, men også andre dyr kan bite. Er barnet bitt, bør du
    • trøste barnet – et dyrebitt kan oppleves ganske skremmende
    • vaske overfladiske sår med såpe og rensemidler
    • gjerne smøre på bakteriedrepende salve og dekke såret til, slik at det ikke kommer bakterier inn i det
    • alltid ringe lege eller 113

 

Utfordringer til deg
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold