Oppgave: Arbeidsoppdrag

Innkjøpssamarbeid

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Distribusjonsbil

AS Tungtransport kjøper inn diesel gjennom medlemsavtalen i Norges Lastebileier Forbund (NLF). La oss se mer på slike avtaler.   

  1. Gå inn på nettsidene til Norges Lastebileier Forbund her: NLF. Sett opp en oversikt over de ulike medlemsavtalene som forbundet tilbyr. Hvorfor tror du NLF kan tilby slike betingelser til medlemmene sine?
  2. Gå inn på nettsidene til OBOS. Sett opp en oversikt over de ulike medlemsavtalene og medlemstilbudene som OBOS tilbyr. Hvorfor tror du OBOS kan tilby slike betingelser til medlemmene sine?
  3. Sjekk om du er, eller kan bli, medlem av en tilsvarende innkjøpsordning som retter seg mot ungdom. Vis i så fall hva den ordningen omfatter. Hvis du ikke finner en, kan du sette opp noe du mener burde inngå i en slik ordning, og hvordan man kunne sikre seg nok medlemmer.   
Relatert innhold

Generelt