Oppgave: Arbeidsoppdrag

Wilsons formel

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kjøtt på lager

I denne oppgaven skal du bruke en formel for å beregne ideell innkjøpsmengde og innkjøpstidspunkt for en vare. Denne oppgaven er et eksempel på at det å kunne regne med kvadratrot kan være med på å gjøre deg rik. Om du skulle slite litt, kan du godt ta den med til mattelæreren.   

I Wilsons formel bruker vi følgende faktorer:

 

X = ideellt ordrekvantum / innkjøpsmengde

S = årlig etterspørsel etter varen

A = bestillingskostnader i kroner

R = lagerrente i prosent av varelagerets verdi

V = den innkjøpte varens verdi i kroner per stykk

 

X=2×S×AR×V

 

 

Wilsons formel, eller kvadratrotsformelen, brukes av bedrifter over hele verden for å beregne hva som er ideell innkjøpsmengde.

Formelen tar hensyn til at det på den ene siden er kostnader knyttet til å kjøpe inn en vare. På den andre side er det kostnader forbundet med å ha en vare på lager. 

Tenk deg at du driver en butikk og har en vare som selges i 1 000 eksemplarer i året. Bestillingskostnaden er 500 kroner, lagerrenten er 25 prosent, og varens verdi er 100 kroner per stykk.

Hva blir ideellt ordrekvantum per bestilling? Hvor mange innkjøp vil du gjøre per år?

Relatert innhold

Generelt