Oppgave: Arbeidsoppdrag

Servicegrad

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Skøyter

I denne oppgaven skal du beregne servicegraden for tre ulike handelsbedrifter. Du skal også begrunne hvorfor de velger å ha ulik servicegrad.

En vanlig brukt formel for servicegrad er antall bestillinger fra kunde dividert på antall fullstendig leverte bestillinger. Om vi har 100 bestillinger og klarer å levere til 95 av dem, har vi altså 95 prosent servicegrad.

  1. Tenk deg at driver en sportsbutikk og opplever en uvanlig kald vinter. Som en følge av det klarer du bare å levere skøyter til 150 av de 200 som ønsker å kjøpe. Hva er servicegraden?
  2. Tenk deg at du er IT-sjef på en videregående skole. Du har en avtale med en lokal internettleverandør som garanterer at dere ikke skal ha avbrudd på nettet på mer enn 1 time i uka. Hvilken servicegrad har leverandøren garantert?
  3. Tenk deg at du er bonde og kjøper kraftfôr fra Felleskjøpet. De har garantert at de alltid kan levere – så lenge du bestiller 1 uke før ønsket levering. Hvilken servicegrad har Felleskjøpet garantert?
  4. Vurder og forklar hvorfor de tre ulike eksemplene har ulik servicegrad.
Relatert innhold