Oppgave: Arbeidsoppdrag

Fra vei til sjø

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kystfart

I Nasjonal transportplan er det vedtatt å arbeide for at en større del av godstransporten på vei skal over på bane- og sjøtransport.

I denne filmen får du mer informasjon om godstransport på sjø: Kystverket 

  1. Hvorfor er sjøtransport ofte et mer miljøvennlig alternativ enn veitransport?  
  2. Hva er de største hindrene for å overføre en større del av godsmengden på land til sjøtransport? 
Relatert innhold

Generelt