Fagstoff

Skjermtekster og sjangrer

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Nettside

Å dele skjermtekster inn i sjangre er ikke alltid like lett. Mye av det vi bruker Internett til i dag, har vi tidligere brukt, og bruker, andre medier til, som å lese bøker, se film eller høre på radio.

_____________________________________________________________________________________

Samtidig har digital medieteknologi gjort det mulig med andre typer tekster, men som likevel vil ha sjangertrekk fra de tradisjonelle sjangrene. Blogg har trekk fra dagboksjangeren, mens chatting har trekk fra en muntlig samtale. 

Ofte ser vi at skjermtekstene har trekk fra forskjellige sjangre, samtidig som nettsteder har noen fellestrekk uavhengig av sjanger. Et nettsted er dynamisk og i stadig endring, det er hypertekstuelt og multimedialt, og veldig mange er offentlige og dermed tilgjengelig for alle (sett vekk fra sider som krever passord). 

Du kan lese mer om internett og moderne medier her.

 

 
Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold