Oppgave

Rydd i toppen!

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for tankekartoppgave 

Tankekart

Å lage tankekart er en god måte å få oversikt over begreper og sammenhenger på. Et tankekart skal vise hvordan et tema er delt opp i forskjellige undertema, og hvilke faguttrykk og begreper som hører inn under hvert undertema. Dersom du ønsker å supplere med mer detaljert informasjon og utdypende forklaringer, kan du for eksempel gjøre det i klassens wiki.

Oversikt over hoved- og underpunkter

 

I denne oppgaven skal du presentere de ulike sidene ved markedsføringsbegrepet i et tankekart. Du kan bruke et digitalt verktøy, eller du kan arbeide med penn og papir.

 

Organiser tankekartet i hovedord og underord, slik at det viser hvordan begrepene henger sammen. Dersom det hjelper deg, kan du også tegne eller legge inn symboler. Ofte kan det gjøre at man husker bedre.

 

Kapittelet om markedsføringsbegrepet er nokså omfattende, og det er derfor viktig at du avgjør hvor detaljert du vil ha tankekartet ditt, før du begynner. Hensikten med et tankekart er at det skal være ryddig og oversiktlig, så pass på at du ikke lager for mange «greiner» på kartet.