Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for wikioppgave

Fagwiki

En fagwiki er et fagnettsted som brukerne selv lager. Både fagfolk, vanlige interesserte brukere og skoleelever kan lage fagwikier der de samler opp og presenterer kunnskap på en ryddig og oversiktlig måte.

 

Lag klassens fagwiki

 

Opprett en wiki på for eksempel wikispaces.com og gi alle i gruppen eller klassen tilgang. Fagwikien skal følge dere gjennom hele faget, og dere skal legge inn ord og uttrykk, forklaringer og definisjoner. Gjør det til en regel at dere har minst ett wiki-bidrag hver i uka. Fagwikien kan bli gull verdt til eksamen!

 

Ta for dere begrepene fra kapittelet Markedsføringsbegrepet, fordel ansvaret for bidragene til kapittelet og gå i gang med wikien. Husk også at en grunntanke bak wiki-formen er at flere hoder tenker bedre enn ett. Alle har derfor et ansvar for helheten – og dere skal kunne være stolte av fagwikien deres!