Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for muntlig oppgave. 

Muntlig presentasjon

I denne oppgaven skal dere arbeide videre med bedriften dere ble kjent med i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!. Bruk presentasjonen dere laget, og fortell de andre i klassen om bedriften.

Øv opp presentasjonsferdighetene

 

Samarbeid om å presentere bedriften:

 

  • Tenk gjennom hvilke ord og (fag)uttrykk dere skal bruke.
  • Fordel oppgaver: Hvem skal si og gjøre hva?
  • Bruk aldri manuskript når dere har en PowerPoint-presentasjon å støtte dere til.
  • Øv så mye at dere får god flyt i presentasjonen, med smidige, raske overganger når dere overlater ordet til nestemann.
  • Unngå nøling.
  • Øv på å se på mottakerne når dere fremfører. Finn gjerne et positivt menneske i forsamlingen som dere kan se på av og til – det gjør deg tryggere.
  • Hjelp hverandre til å luke bort uvaner som å klikke på en penn, bite negler eller nøle. Slike uvaner kan distrahere publikum og føre til at budskapet havner i bakgrunnen.
  • Husk på å ta noen rolige, dype pust med jevne mellomrom. Da blir man mindre nervøs, og stemmen bærer bedre.
  • Øv på å snakke høyere, tydeligere og saktere enn dere gjør i vanlige samtaler.