Fagstoff

Studier av mediekommunikasjon

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjon

 

Huskelappen

Studier av Agenda setting har fokus på hvem som setter dagsorden for det media er opptatt av.

 

Brukerstudier ser på hvorfor folk bruker spesielle medier.

 

Kultiveringsteorier handler om hvordan mediene påvirker oss.

 

 

Mediestemmer

Robert Vaagan

 

Robert Wallace Vaagan er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, der han underviser og forsker i medier og kommunikasjon.

 

 

sosiale medier på en mobilskjerm. Foto.  

 

Les mer om medieforskning

Er det sant at bloggerne setter dagsorden?

 

Sosial mediekonvergens - den profesjonelle bloggeren

 

Hvordan studere mediebruk?

 

Lær mer om brukerstudier og publikumsmålinger.

 

Uses and Gratifications research 

Forskerspiren MIK hovedbilde

Førsteamanuensis Robert Wallace Vaagan forteller at når man skal studere kommunikasjonsteori og hvordan medier fungerer i dag, er det ofte tre modeller som går igjen.

Fokus på senderen.

En modell tar utgangspunkt i sendersiden i kommunikasjonsprosessen. Her er man opptatt av hvordan medier som fjernsyn, aviser og radio gjennom sine redaksjonelle valg av saker setter dagsorden for politikere og folkeopinionen og vinkler sakene på bestemte måter. Denne modellen kalles agenda setting eller framing på engelsk.

Et eksempel på dette kan være at en avis skriver om en pasient i helsekø som føler seg urettferdig behandlet av sykehuset. Ved at personen får omtale i mediene og blir framstilt som spesielt syk og pleietrengende, er det større mulighet for at politikerne presses til å se nærmere på akkurat denne saken, i stedet for å tenke på alle de andre som også står i kø med samme lidelse.

De to andre modellene er mer opptatt av mottakersiden i kommunikasjonsprosessen.

Brukerstudier

Den første av disse modellene, brukerstudier, setter søkelyset på hvorfor mediebrukere tyr til bestemte medier framfor andre. Hvorfor bruker mange tiden sin på Facebook framfor å sitte foran TV-en? Svaret på dette er at vi bruker de mediene vi føler at vi får mest igjen for å bruke. Denne modellen benyttes ofte for å forklare at sosiale medier er blitt så populære.

Kultiveringsteori

Den andre modellen som dreier seg om mottakersiden, er kultiveringsteori. Her er man opptatt av om personer kan få opparbeidet enkelte behov ved at de bruker bestemte medier over lengre tid. Mediene kultiverer, det vil si dyrker fram, visse holdninger og verdier ved gjentatt og langvarig påvirkning.

Voldelige filmer og dataspill er eksempler som ofte trekkes fram. For eksempel lurer forskerne på om personer som ser mye vold på fjernsyn eller i dataspill, også har lettere for å utøve vold i det virkelige liv.