Oppgave

Målmerker

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgave 1

De fire norske dialektområdene

Samarbeid gjerne med andre i klassen om disse oppgavene. Fortell og forklar for hverandre, da fester kunnskapen seg, og dessuten blir arbeidet garantert mye mer morsomt!

 1. Kan du navngi de fire hovedområdene?
 2. Vet du også hvilke fylker som hører hjemme i de ulike områdene, iallfall sånn i det store og hele?

De fire dialektområdene. Illustrasjon.   

Oppgave 2

Hvilke målmerker?

 1. Klikk fram karta nedenfor og finn ut hvilke målmerker som er markert. 
 2. Gjør kort rede for målmerkene og fortell hvor i landet vi finner dem (nevn fylker, steder osv.).

 

 

 

 

Oppgave 3

Språklige særtrekk ved din egen dialekt

Last ned dialektskjemaet (lenke nedenfor) og avgjør hvilke målmerker som kjennetegner din egen dialekt. Skriv ned tre eksempelord til hvert målmerke du krysser av for.

 

Dialektskjema    

 

 

Oppgave 4

Undersøk dialekten.

Hør på Linda Eides kåseri.

 

 • Snakker hun en lavtone- eller høytonedialekt?
 • Har hun tjukk l i dialekten sin eller ikke?
 • Har dialekten apokope?
 • Har dialekten palatalisering?
 • Hva slags r-lyd bruker hun? Kan måten hun uttaler r på, si noe om hvor hun kommer fra?

 

Linda Eide: Familien som spela vekk jola

 

 

Oppgave 5

Videooppgave: Hva slags talemål bruker kongen og dronningen?

Kong Harald og dronning Sonja ble gift i 1968. De møttes allerede i 1959, men måtte vente i hele ni år før kong Olav samtykte i at kronprinsen giftet seg borgerlig. Forlovelsen førte til en debatt om monarkiets framtid i Norge, men Sonja ble fra første stund akseptert av folket.

Bilde fra forlovelsen mellom Sonja og Harald. Foto.Harald og Sonja  

Klikk for å hente fram oppgaven.

a) Intervjuet med det daværende kronprinsparet i 1979.

Kongen og dronningen snakkar et bokmålsnært standardtalemål som vi kaller standard østnorsk. Se intervjuet fra 1979 og prøv å beskrive noen trekk ved talemålet til dronningen.

 

 • Verbbøyning
  Hvordan bøyer Sonja disse verba: skifte, oppleve, titte, treffe, finne.
 • Substantivbøyning
  Sier hun en eller ei tid, en eller ei pike?
  Bruker hun noen hunkjønnsord med a-ending i det hele tatt?
  Sier hun åra eller årene?
 • Diftong (ei) eller monoftong (e)
  Sier hun senere, vet, ble, eller seinere, veit, blei?
 • L-lyden
  Bruker hun tjukk l?

 

Intervju med daværende kronprinspar Sonja og Harald 1979 

 

b) Se intervjuet med dagens kronprinspar fra år 2000.

 

 • Kronprins Haakon
  Er det store forskjeller mellom talemålet til Sonja og talemålet til Haakon?
 • Kronprinsesse Mette-Marit
  Pek på trekk ved talemålet til Mette-Marit som røper hvilken landsdel hun har vokst opp i.

 

Intervju med kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby i 2000 

 

skjul

 

 

Oppgave 6

Pek på målmerker i lydprøver.

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU i Trondheim har laget en interaktiv nettressurs med talemålsprøver fra ulike deler av landet i skrift og tale. Alle personene du kan høre forteller det samme eventyret, "Nordavinden og sola":

 

Nordavinden og sola

 

Klikk på ett av punkta på kartet for å hente fram ei lytteprøve. Du skal velge ei lytteprøve fra et annet dialektområde enn ditt eget. Bruk dialektskjemaet og finn målmerkene som karakteriserer dialekten.

 

Dialektskjema   

 

 

Oppgave 7

Hvilken dialekt?

Se reklamefilmen fra Lerum.

 • Hva slags dialekt får du høre i filmen? Bruk dialektskjemaet og notér de målmerkene du legger merke til.
 • Kanskje du også kan høre ett og annet særtrekk ved språket som ikke er tatt med i skjemaet? Prøv å beskrive det i så fall.

 

Dialektskjema   

 

©Lerum Saft

 

Oppgave 8

Målprøver fra DialektXperten

 Talemålsarkivet finner du alle dialekt-programmer som er sendt i NRK radio og fjernsyn, og interaktive fylkeskart der du kan høre eksempler på talemål fra ulike kommuner landet over.

dialekteksperten

DialektXperten inneholder i alt 30 lytteprøver fra ulike deler av landet. Prøv å analysere noen av dem – her får du god trening i å gjenkjenne målmerker!

 

Den interaktive dialektnøkkelen som følger med hver målprøve hjelper deg i arbeidet. Alle målmerkene som er brukt i dialektnøkkelen, finner du også forklart i DialektXperten. Vi anbefaler særlig disse målprøvene:

 

 

Lytteprøve 2

Lytteprøve 6

Lytteprøve 12

Lytteprøve 29

Lytteprøve 22

Lytteprøve 1

Lytteprøve 13

 

 

Oppgave 9

Skriveoppgave

Dansker og svensker bruker dialekt i langt mindre grad enn nordmenn. På nettstedet Nordens språk med røtter og føtter finner du flere artikler om bruk av dialekt i de nordiske landa, blant annet denne teksten av Gunnar Simonsen:

 

Dialektar - ei historie om dei pene, dei korrekte eller dei gale?

 

Les artikkelen og skriv et leserinnlegg på ca. ei side der du går inn på ett av spørsmåla nedenfor. Du skal velge side – gå for et standpunkt og underbygge det med tre argumenter. Lag en tittel som hjelper deg å "spisse" innholdet i teksten.

 

 • Fins det "pene" og "stygge" dialekter?
 • Burde vi prøve å normere talemålet slik at svensker, dansker og nordmenn kan forstå hverandre også i framtida?
 • Er dialekter på vei inn – eller på vei ut? 
 • Dialektbruk i media – positivt eller negativt?