Oppgave

Blogg i vei!

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for bloggoppgave 

Bloggnotater

I denne oppgaven skal du opprette en blogg som du bruker i faget Markedsføring og ledelse 1. Skriv inn nøkkelord og forklaringer, og noter tanker og refleksjoner du gjør deg rundt begrepene du lærer. Ta også med eksempler fra aviser og hverdag. Bruk for eksempel Blogger for å opprette bloggen din, og husk å invitere læreren din som leser.

Kapittelet Markedsføringsbegrepet

Gå gjennom kapittelet Markedsføringsbegrepet. Finn fagbegrepene som blir presentert der, forklar dem og noter eksempler. Ta også med synspunkter fra diskusjoner dere har hatt i klassen.