Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for diskusjonsoppgave 

Spørsmål til debatt

I denne oppgaven skal du og medelevene dine diskutere sentrale begreper og problemstillinger i markedsføringsfaget. På denne måten vil dere få et rikere vokabular og en bedre forståelse av at markedsføring er et fag som berører mange aktuelle tema rundt oss. Dere kan diskutere i klassen, eller dere kan opprette en diskusjonsblogg. Sørg for at du har minst fem innlegg i hver diskusjon.

Markedsføring – sløsing med ressurser?

 

  1. Diskuter dette utsagnet: «Markedsføring fører bare til høyere priser på varer.»
  2. Mange mener at markedsføring får oss til å kjøpe ting vi ikke trenger. Er du enig?
  3. Markedsføring fører til økt forbruk, som igjen representerer et miljøproblem i hele verden. Vi produserer mer søppel enn noen gang! Hvordan mener du vi kan komme ut av denne situasjonen?