Fagstoff

Hva er riktig service?

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Leveranse

I en bedrift er det viktig å oppfylle de kravene og forventningene som kunden stiller til levering. Samtidig vet vi at absolutt 100 prosent leveringsservice kan være en tøff og kostbar forpliktelse. Vi kan komme i situasjoner der vi ikke er i stand til å levere og holde avtalene vi har gjort.

Riktig service er

  • rett vare
  • uskadd vare
  • rett pris
  • rett leveringstid
  • informasjon

 

Kan du finne flere punkter til denne lista?

 

 

Bildet viser en dame som roper i telefonenKunder kan være krevende, men bedriften er avhengig av at alle medarbeidere yter god service.
Fotograf: Corbis

Mange bedrifter ser seg nødt til å være åpne på dette og forholde seg til det de vet er en realistisk leveringsservice. Kanskje har de erfaringstall som viser at de bare kan levere for eksempel 95 prosent av alle ordrer til avtalt tid. Årsakene kan være både ustabile underleverandører, forsinkelser i egen produksjon eller krevende distribusjon. Uansett kan det være riktig å ta dette forbeholdet overfor egne kunder. Slik unngår vi å lage forventninger vi ikke kan innfri, og vi kan unngå rettslig ansvar ved forsinkelser.

Ta betalt for den beste servicen 

Noen ganger er det også slik at ulike kunder har ulike krav – og betalingsvilje – når det gjelder leveringsservice. Vi drar fordel av denne variasjonen når vi tar en høyere pris hos de kundene som er villige til å betale for den høyeste prioriteringen. Slik kan vi også hente inn kostnadene ved ekstraordinære tiltak for å opprettholde god leveringsservice.

Informasjon er god service

De fleste bedrifter organiserer i dag ordremottak og ordreoppfølging slik at både de selv og kunden kan følge prosessen fra bestilling til levering. Bedriftens eget bestillings- eller produksjonsstyringssystem vil kunne fortelle hvor varen faktisk befinner seg. Er den hos en underleverandør, på vei i en container eller på en palle, under produksjon i egen bedrift eller på vei ut til kunden? Kanskje venter en på en manglende komponent? Kanskje ligger varen på en terminal på Alnabru klar til videre transport?