Oppgave: Arbeidsoppdrag

Verdikjedeanalyse av ferdigpizza

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Grandiosafabrikken

Nå skal vi se på hvordan Grandiosa produseres. Om du ikke kjenner en Grandiosa-ekspert, blir Internett din viktigste informasjonskilde.

  1. Lag en enkel oversikt over de viktigste råvarene som benyttes i en Grandiosa-pizza.
  2. Lag en skisse over veien inn til produksjonen for hver av råvarene. Hvor kommer de fra, og hvordan transporteres de til pizzafabrikken?
  3. Lag en oversikt over hvordan pizzaen distribueres ut til ulike forhandlere.
Relatert innhold

Generelt