Bilde

Infrastruktur

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Motorvei. Foto.

Begrepet infrastruktur kan vi forklare med «det som må være på plass for at noe eller noen skal fungere». I et tomtefelt er infrastrukturen vei-, vann- og kloakknettet. I et lokalsamfunn er det veier, skoler, arbeidsplasser og servicefunksjoner.

Noen eksempler på hva infrastruktur omfatter:

 

Veitransport

 • sikre veier
 • bensinstasjoner
 • kart
 • verksteder
 • veihjelp
 • trafikkregler
 • ulykkesberedskap
 • satelittnavigasjon

 

Kart over Kreppa. Illustrasjon.Oppdaterte kartverk er en viktig del av infrastrukturen for all transport.
Opphavsmann: Statens kartverk - Sjøkartverket
 

 

Lufttransport

 • flyplassterminaler
 • ulykkesberedskap
 • servicefunksjoner
 • trafikkstyring
 • navigasjonssystemer
 • radiokommunikasjon
 • handlingsagenter

 

Banetransport

 • godt banenett
 • terminaler
 • servicefunksjoner

 

Sjøtransport

 • havneanlegg
 • sjømerking
 • værvarsling
 • redningstjeneste

 

Kan du finne flere punkter som hører til på disse listene? Noen momenter bør kanskje være med på flere lister?

Når vi snakker om de fire transportformene, blir infrastruktur det som må være på plass for at de fire transportsystemene skal fungere. Hva må for eksempel til for at et Norwegian-fly skal kunne ta av fra Flesland og lande trygt på Sola? Hva må til for at et vogntog fra Schenker skal kunne kjøre fra Vesterålen til Paris med fisk? 

I stor grad er infrastruktur noe myndighetene i et land har ansvar for. På grunn av høye kostnader og ulike interesser blir det nesten alltid politisk strid om investeringer i samferdselsmessig infrastruktur.

Godsterminaler

Alle de fire transportformene har egne godssystemer der terminalene både skal tilpasses godstype, lokale kunder og overføring til og fra andre transportformer. Mange terminaler må også ta hensyn til at det samme transportmiddelet skal brukes til å transportere både passasjerer og gods. 

Multimodale transporter

Når flere ulike transportformer er involvert i en godssending, har vi det vi kaller en multimodal transport. Den viktigste årsaken til at kunder og transportører velger en multimodal transportform, er at den utnytter transportkapasiteten og reduserer kostnadene. Ofte blir også framføringstiden raskere.

Et typisk eksempel på en multimodal transport er når en lokal distribusjonsbil henter en sending hos en kunde i Molde, laster den sammen med annet gods i en container på terminalen på Åndalsnes og sender containeren med tog til Drammen. Her brytes sendingen ned, og den siste delen går med distribusjonsbil til Kongsberg. 

Lastbærere

Lastbærere er vanligvis standardiserte systemer som beskytter, emballerer og gjør at håndteringen blir effektiv. Containeren i det forrige eksemplet kaller vi en lastbærer. Europallen er en annen utbredt lasbærer.

Håndteringsutstyr

Det å kunne losse, laste og håndtere gods effektivt er en av de viktigste terminalfunksjonene. Mange godshåndteringer er svært krevende og stiller store krav til både kompetanse og utstyr. Kranbiler og ankerhåndteringsfartøy er to slike eksempler. 

Gaffeltruck og jekketralle er kanskje det mest utbredte håndteringsutstyret. Jekketrallen har du sikkert allerede prøvd på skolen eller ute i praksis.

Oppgaver

Generelt