Oppgave: Repetisjon

Hva har du lært?

Publisert: 03.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Logistikk

Her kommer noen korte repetisjonsoppgaver til temaet Logistikk. I tillegg til oppgavene finner du lenker til større arbeidsoppdrag til hver side med fagtekst. 

Bildet viser et ryddig lagerHva har orden og oversikt på lageret med god logistikk å gjøre?
Fotograf: Hendrik Schmidt
Opphavsmann: DPA
 

Bildet viser fisk i kasser på et fiskemottakEt ledd i en verdikjede. Hva var neste ledd?
Fotograf: Terje Bendiksby
 

Bildet viser et godstogHusker du de fire transportsystemene?
Fotograf: Morten Holm
 

Bildet viser en automat for tomfalskerHva menes med grønn logistikk?
Fotograf: Olav Olsen

 1. Forklar begrepet logistikk.
 2. Forklar begrepet distribusjon.
 3. Hvordan henger produksjon og distribusjon sammen?
 4. Hvorfor unngår mange bedrifter å sette i gang produksjon av varer som ikke er solgt? 
 5. Gjør rede for de viktigste kostnadene med å holde et lager.
 6. Søk informasjon på nettet eller på biblioteket om Toyota og «Just-In-Time» (JIT). Gjør rede for de viktigste prinsippene for denne formen for produksjonsstyring.
 7. Hva kjennetegner god logistikk? Forklar gjerne ved hjelp av eksempler.
 8. Hva kjennetegner dårlig logistikk? Forklar gjerne ved hjelp av eksempler.
 9. Forklar begrepet gods.
 10. Forklar begrepet lastbærer.
 11. I verdikjeden sier vi at hvert ledd tilfører en vare en merverdi.  Hva mener vi med dette? Forklar gjerne ved hjelp av eksempler.
 12. Hva vil det si å bearbeide et produkt.
 13. For å kunne utføre transport er vi avhengige av utstyr for å håndtere godset. Bruk Internett eller biblioteket og finn så mange eksempler på lasthåndteringsutstyr som mulig.
 14. Både kunder og leverandører legger stor vekt på miljø og bærekraft. Finn ut hvordan skolen din tar hensyn til gjenvinnbare produkter når de bestiller varer.
 15. Hva er de mest negative miljøpåvirkningene fra godstransport på vei?
 16. Hva er de mest negative miljøpåvirkningene fra godstransport på bane?
 17. Hva er de mest negative miljøpåvirkningene fra godstransport med skip?
 18. Hva er de mest negative miljøpåvirkningene fra godstransport med fly?
 19. Hva kan en bedrift oppnå ved å være med i et innkjøpssamarbeid?
 20. Hvilke typer svinn har vi?
 21. Hvilke faktorer kan påvirke lagerets størrelse?
 22. Forklar begrepene leveringsservice og leveringssikkerhet
 23. «En god logistikkarbeider er også en god markedsfører for sin bedrift.» Hvordan vil du forklare denne påstanden?
 24. Hvordan kan en transportør bidra til grønn logistikk?
 25. Emballasje har ulike funksjoner. Hva er de viktigste?
 26. Nevn noen ulike typer lager.