Simulering

Prøv deg som journalist

Publisert: 01.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

reporter

 

Dette oppdraget har vanskelighetsgraden middels.

Det kan løses innen en tidsramme på maks. 2 timer.
Verktøy: penn/papir,  tekstredigeringsprogram

 

Ressurser

Hvordan lage en avisreportasje?

Nyhetskriterier

SSB Trafikkulykker

Egenvurdering

Oppgave 1:

– Har du svart på spørsmålene:
hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor?

– Har du holdt deg til det du med sikkerhet vet er fakta i saken?

 

Oppgave 2:

– Har reportasjen en tydelig vinkling?

– Har du tenkt nøye gjennom valg av kilder?

– Har du klart å formidle egne sanseopplevelser fra ulykkesstedet på en måte som vil engasjere leserne?

Reporter på jobb  Det har skjedd en ulykke på hovedveien. En scooter og en bil har kollidert i et veikryss. Klikk på de ulike personene for å høre deres versjon. Gjør notater på blokken og skriv dem ut. Notatene skal du siden bruke for å lage to ulike tekster. NB! Klikk på bildet over for å gå til ulykkesstedet.

Oppgave 1: Lag en nyhetssak

Finn ut hva som har skjedd, og lag en nyhetssak om hendelsen.

Husk på hva som er viktig å få fram i en nyhet (hva, hvem, hvor, når, osv.). En nyhetssak skal ikke være for lang, folk skal raskt kunne sette seg inn i det viktigste som har skjedd.

Oppgave 2: Lag en reportasje

Det har den siste tiden skjedd mange ulykker på den strekningen hvor ulykken skjedde. Lag en reportasje som gjør leserne oppmerksom på problemet.

Reportasjen er lengre enn nyheten. I reportasjen bør du trekke inn andre typer stoff, og kilder som setter den aktuelle hendelsen inn i en større sammenheng. Hent for eksempel inn informasjon fra Trygg Trafikk, Vegvesenet og statistikk fra Statistisk sentralbyrå (se lenke).

Du kan også intervjue en eller flere som var til stede, eller andre som har meninger om dette (politikere, representanter for Trygg Trafikk, eieren av bensinstasjonen, veisjefen eller andre brukere av veien).

Ta med ett eller flere bilder. Lag også en faktaboks som kort forteller hva som har skjedd.

Relatert innhold

Generelt