Oppgave: Arbeidsoppdrag

Ledig stilling – Rektor

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Skrive

I denne oppgaven skal du lage en stillingsannonse til et toårig vikariat som rektor på din egen skole.

De aller fleste videregående skoler er eid av en fylkeskommune. Om skolen skal ansette en ny rektor, er det påbudt å utlyse stillingen. I denne oppgaven har vi innvilget dagens rektor permisjon i to år. Du skal lage en stillingsannonse som skal få de aller beste rektorene rundt i landet til å kaste seg inn i konkurransen om to spennende år hos dere.

1. Gjør en enkel stillingsanalyse. Sett opp oppgaver og utfordringer på ulike nivå. Hva er de viktigste oppgavene i det daglige, og hvilke utfordringer vil den nye rektoren møte på lengre sikt? Hva er den mest aktuelle bakgrunnen med tanke på utdanning og praksis, hva er viktig med hensyn til oppnådde resultater, og hvilke personlige egenskaper ønsker vi oss av en slik leder?

2. Bruk stillingsanalysen til å lage en presis og spennende stillingsannonse.

3. I hvilke medier vil du helst annonsere?

Trenger du noen gode tips til utforming av stillingsannonsen? Her er en annonse for en tilsvarende stilling:

 

Relatert innhold

Generelt