NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Om oppbyggingen av menyene, søkemuligheter, tilpassinger og verktøy. ...

Vekst i populasjoner

Populasjonsstørrelsen i et område bestemmes av antall fødsler og innvandringer , og av antall døde...

Les mer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ha en utvikling der vi ikke ødelegger framtidige generasjoners...

Les mer

Feltarbeid: Suksesjon på et jorde som ligger brakk

Noen ganger blir en jordhaug liggende urørt, eller et jorde blir lagt brakk. Hva skjer med...

Les mer

Infusoriekultur

I en infusoriekultur observerer vi hvordan bakterier, flimmerdyr og andre mikroorganismer vokser og...

Les mer

Kontakt oss