NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Om oppbyggingen av menyene, søkemuligheter, tilpassinger og verktøy. ...

Rapportskriving

Naturvitenskapelige rapporter inneholder faste punkt og et presist språk. Her får du veiledning i å...

Les mer

Digitale verktøy i naturfag

Ny teknologi har åpnet mange muligheter for læring, dokumentasjon og innsamling av data i naturfag.

Les mer

Datalogging i naturfag

Å kunne bruke digitale verktøy er én av fem grunnleggende ferdigheter som passer utmerket i...

Les mer

Økosystemene er i endring

Suksesjon er endring av artssammensetningen over tid i et økosystem. Vi skiller mellom primær og...

Les mer

Kontakt oss