Bilde

Måling av saltholdighet

Publisert: 01.02.2011
Måling av saltholdighet

Måling av saltholdighet av overflatevann i havet med elektronisk ledningsevnemåler.