Oppgave

Talemålet er i endring

Publisert: 26.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgave 1

Tendenser i talemålet i dag

Videoklipp om skarre-r

R-lyden 

 

Videoklipp

Ord kommer og går

 

 1. Hvorfor kan vi si at geolekter i dag er "på flyttefot"?
 2. Hvorfor har de språklige forskjellene mellom mennesker fra ulike samfunnslag blitt mye mindre i Norge de siste femti-seksti år?
 3. Hva mener vi med regionalisering når vi snakker om talemålsutvikling?
 4. Hvordan blir norsk talemål i dag påvirket utenfra?
 5. Hvordan uttaler mange unge i dag ord som kino, kjøtt, kjæreste, kjede?
 6. Fins den samme tendensen også blant unge på hjemstedet ditt?
 7. Se videoklippet om skarre-r (lenke i høyrefeltet).
  • Vi kan uttale bokstaven r på to måter, som rulle-r eller som skarre-r. Hvilken r-lyd er lettest å lære?
  • Hvor i Norge bruker folk skarre-r?
  • Hvordan har skarre-r-en spredd seg i Europa?
 8. Se videoklippet "Ord kommer og går" med Sylfest Lomheim, tidligere direktør i Språkrådet (lenke i høyrefeltet).
  • Hvorfor skjer utskiftingen av ord i språket mye raskere i dag enn tidligere?
  • Lomheim sammenlikner ordforrådet til et menneske som levde for hundre år siden, med ordforrådet til en person som lever i dag. Hvor mye av ordforrådet har de to felles, ifølge Lomheim?

 

Oppgave 2

Noen nye ord i 2010

a) Forklar hvordan disse nye orda oppstod, og hva de betyr.

 • app
 • askefast
 • framsnakking
 • monstermast

b) Lag din egen, gjerne litt fantasifulle forklaring på hva disse orda kunne ha betydd, og hvordan de kunne ha oppstått!

 

Oppgave 3

Tre meninger om språkutvikling

Her har vi tre personer med klare synspunkter på språk og språkutvikling!

Sylfest Lomheim er tidligere direktør i Språkrådet, Helene Uri er språkforsker og forfatter, og Per Egil Hegge er journalist og kjent for språkspalten sin i avisa Aftenposten.

Sylfest Lomheim, Per Egil Hegge og Helene Uri Sylfest Lomheim, Helene Uri og Per Egil Hegge

Hør hva Sylfest Lomheim, Per Egil Hegge og Helene Uri har å si om språkutviklingen i Norge. Lag en enkel oversikt over synspunktene de kommer med, og kommentér tre av dem.

 

Klikk på lenkene nedenfor for å se videoklippene:

 

Per Egil Hegge

Helene Uri

Sylvfest Lomheim