Fagstoff

Fra monolog til toveiskommunikasjon

Publisert: 02.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediestemmer

Robert Vaagan

 

Robert Wallace Vaagan er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, der han underviser og forsker i medier og kommunikasjon.

 

 

 

Huskelappen

Utviklingen innen mediekommunikasjon har gått fra monolog til dialog med publikum.

 

Sosiale medier skaper  toveiskommunikasjon.

 

Brukermedvirkning er lønnsomt for mediebedriftene.

  

toveiskommunikasjon

– I prosessmodellen er man opptatt av kommunikasjonen fra sender til mottaker, det vil si enveiskommunikasjon. Dagens medier preges derimot av toveiskommunikasjon, der det er dialog mellom avsendere og mottakere, sier Robert Wallace Vaagan.

Det er ikke noe nytt at mottakerne av et mediebudskap har anledning til å komme med tilbakemeldinger til avsenderen. I flere tiår har NRKs radiolyttere hatt anledning til å ringe inn musikkønsker. Dersom en avisleser mener at avisen skriver for mye om sport, har han eller hun kunnet kommentere dette i leserbrev til avisen, med håp om et svar fra redaktøren.

Selv om publikum også tidligere har hatt anledning til å kommentere medieinnhold, var det først og fremst mediene som sto for kommunikasjonen. Vi kan si at mediene sto for en monologisk kommunikasjon, mens mottakerne av budskapet hadde rollen som passivt publikum.

Nye medier endrer kommunikasjonsformen

De nye sosiale mediene har gitt oss en helt ny kommunikasjonsform. Tenk bare på hva som ligger i begrepet «sosiale medier». Ved at mediene i dag består av elementer som blogger, nettsamfunn, kommentarfelt i nettaviser og sms-avstemninger i TV-programmer, har det vokst fram nye muligheter for dialog mellom sendere og mottakere.

I dag er det ikke lenger snakk om en enveiskommunikasjon, der avisene og TV-kanalene snakker til publikum. Mottakerne er ikke lenger passive brukere. Nå er de også i høyeste grad bidragsytere til mediene. I dag preges nettaviser av publikums kommentarer til avisartiklene, lenker til lesernes blogger og bilder innsendt via MMS.

Dagens kommunikasjonssituasjon preges av en ny og svært viktig faktor, som påvirker hele den tradisjonelle prosessmodellen, nemlig dialogen mellom avsender og mottaker. Vi kan derfor legge til dialog som et eget punkt i prosessmodellen, det vil si tilbakemeldingene og medvirkningen fra brukerne.

Lønnsomt med økt brukermedvirkning

For mediene har dialogen også hatt en økonomisk konsekvens. Mediene ser nytten av å ha en god dialog med mottakerne og ønsker å øke brukermedvirkingen. Ved å få mottakerne i tale, få dem til å kommentere og bli delaktige i kommunikasjonen, øker mulighetene for å holde på dem.

Når en mediekanal kan vise til mange lesere, seere eller lyttere, blir den mer interessant for annonsører. Vi kan derfor påstå at store deler av medieutviklingen i dag påvirkes av at mediene velger kommunikasjonsformer som gjør dem attraktive for brukerne, som igjen gjør mediene attraktive for annonsører.

 

Oppgaver